Gedragsregels - VV Voorwaarts Westerhaar - Vriezenveensewijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Gedragsregels

Gedragsregels Sportiviteit en respect van voetbalvereniging VV Voorwaarts

Waardering:
Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club, VV Voorwaarts. Van bestuurslid tot
jeugdleider, van kantinemedewerkster tot commissielid. Deze inzet is de basis voor elke vereniging.
Het fundament. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze mensen, ze te waarderen voor hun
inzet. Natuurlijk valt er her en der een steekje, het blijft immers mensenwerk.


“Zij die niets doen kunnen ook geen fouten maken !”

Waar gaat het om?
Bijna het hele jaar door word er volop getraind en wedstrijden gespeeld, op verschillende niveaus en
op verschillende velden. Soms gebeuren er vreemde dingen in -en rondom deze velden die het
voetballen in een kwaad daglicht stellen. Zaken zoals vandalisme, geweld, discriminatie, pesten,
intimidatie en zinloos geweld.
VV Voorwaarts heeft een 15-tal gedragsregels waar men zich aan wil conformeren.


15 gedragsregels:
· Toon respect voor anderen !
· Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een goede gast !
· Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade !
· Afgekeurd wordt: discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld !
· Gedraag je conform de regels !
· Respecteer de geldende rookverboden en alcoholwetgeving !
· Respecteer het verbod op soft-en hard drugs op het complex !
· Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen !
· Accepteer de opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB !
· Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag !
· Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd) bestuur !
· Wees aanspreekbaar over wangedrag !
· Communiceer open met elkaar !
· Respecteer de gezagsverhoudingen binnen VV Voorwaarts !
· Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit !


“NATUURLIJK WILLEN WE WINNEN, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES !!"


GEDRAGSCODES:
Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van de gedragsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde
doelgroepen. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken
kunnen worden.


We onderscheiden specifieke gedragscodes voor:
· Voetballers
· Ouders/verzorgers
· Trainers/leiders
· Bestuurders
· Scheidsrechters / wedstrijdleiders
· Toeschouwers
· Algemene regels


Voetballers
1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel volgens de bekende en afgesproken regels.
3. Speel eerlijk en prettig en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.
4. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.
6. Respecteer je tegenstander, geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.
7. Toon je een sportieve verliezer.
8. Ben je het ergens niet mee eens bespreek dit met je trainer/leider.
9. Meld je tijdig telefonisch af voor de training en/of wedstrijd.
10. Wees tijdig aanwezig bij training en of wedstrijd.
11. Respecteer het werk van diegenen die het mogelijk maken dat JIJ kunt voetballen.


Ouders/verzorgers
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan het voetballen.
2. Bedenk dat kinderen voetballen voor HUN plezier en niet voor het uwe.
3. Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.
4. Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
5. STEUN uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd
wordt verloren. Steun positief.
6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
7. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.
8. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat UW kind kan voetballen.
(jeugd) trainers/leiders
1. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
2. Coach positief.
3. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.
4. Denk aan uw taalgebruik, immers u bent een vertegenwoordiger van de vereniging.
5. Communiceer duidelijk naar de spelers.
6. Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het “spelletje”.
7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
8. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.
10. Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
11. Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.
12. Bij verhindering van een training/wedstrijd tijdig communiceren met teamleden.

Scheidsrechters / wedstrijdleiders
1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op 't niveau en kwaliteit van de
wedstrijd.
2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig te fluiten.
3. Uw eigen gedrag als scheidsrechter moet altijd neutraal en sportief te zijn.
4. Wees tijdig aanwezig.

Toeschouwers
1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. Het zijn geen profs
of contractspelers.
2. Vermijd grof taalgebruik aan het adres van scheidsrechter, grensrechter, spelers,
tegenstander, leiders, trainer en medetoeschouwers.
3. Toon enthousiasme over zowel het eigen team als de tegenstander.
4. Toon respect voor de tegenstander, immers zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
5. Benader voetballers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
6. Veroordeel elke vorm van GEWELD !
7. Respecteer en accepteer de beslissing van de scheidsrechter, grensrechter en
wedstrijdleiders.
8. Geef het juiste voorbeeld.

Algemene regels:
- Drugsbezit is op het sportcomplex ten strengste verboden.
- De contributie van de leden dient tijdig te zijn voldaan.
- De materialen, velden en gebouwen dienen correct te worden behandeld.
- Elk verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom.
- Bij diefstal wordt direct aangifte bij de politie gedaan.
- Rommel wordt netjes opgeruimd.
- Roken in kleedkamer en kantine is verboden.

COMMUNICATIE
Het op papier zetten van de gedragscodes is NIET voldoende. Communiceren, uitdragen en
handhaving zijn zeer belangrijk. Aan het begin van elk nieuw lidmaatschap wordt een exemplaar van
onze gewenste GEDRAGSREGELS verstrekt. Verder zijn ze altijd te verkrijgen bij het bestuur.
Periodiek zullen de regels worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

SANCTIES
Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding
zal het bestuur maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. De straffen worden
aangepast aan leeftijd en omstandigheid. Enkele maatregelen kunnen zijn:
- niet voetballen
- naar huis sturen
- zelf betalen van de geldboete opgelegd door de KNVB
- schriftelijke berisping
- (tijdelijke) schorsing (uitsluiting)
- intrekking/ontzegging van het lidmaatschap (royement)
- het bestuur zal beoordelen of er bij diefstal of vandalisme aangifte bij de politie gedaan zal worden

VV Voorwaarts is een vereniging die sportiviteit, respect, normen en waarden hoog in het vaandel
heeft staan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!